Estimates
Property Type:
Property prices:
Down Payment:
Credit:
Credit date:
rate:
In pay:
Household income:
Detailed calculations
Conditions View
Property Type:
Property prices:
Insure assessment:
Insurance date:
Insurance fee:
Payment of fees:
Compensation insurance:
View these terms

Orlogo.mn сайт дээр байрлах баннеруудын үнийн санал

НЭР Хэмжээ Үнэ /1 өдөр/ Тайлбар
A  500x70 20,000₮ Бүх хуудсанд харагдана
A-1 165x250 20,000₮ Бүх хуудсанд харагдана
A-2 165x250 20,000₮ Бүх хуудсанд харагдана
A-3 165x250 20,000₮ Бүх хуудсанд харагдана
A-4 165x250 20,000₮ Бүх хуудсанд харагдана
A-5 668x120 10,000₮ Нүүр хуудсанд харагдана
A-6 668x120 10,000₮ Нүүр хуудсанд харагдана
       

Доохи зурган дээр байршлуудыг харуулсан болно.