ТООЦООЛОЛ
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Урьдчилгаа төлбөр:
Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн хугацаа:
Зээлийн хүү:
Сард төлөх дүн:
Өрхийн орлого:
Тооцоолол дэлгэрэнгүй
Зээлийн нөхцөл харах
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Даатгуулах үнэлгээ:
Даатгалын хугацаа:
Даатгалын хураамж:
Төлөх хураамж:
Даатгалын нөхөн төлбөр:
Даатгалын нөхцөл харах
noble
Noble real estate
4003
Манай байгууллага нь үл хөдлөх хөрөнгийн худалдаа, зуучлалын олон улсын жишигт нийцсэн цогц үйлчилгээг байгууллага, хувь хүмүүст түргэн шуурхай, мэргэжлийн түвшинд хүргэж ажилладаг. Бид үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын туршлагатай зөвлөхүүдтэй хамтран ажилладагаас гадна хууль, эрх зүй, эдийн засгийн чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн туршлагатай хамт олноор багаа бүрдүүлэн ажиллаж байна. "Нобел" Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь орон сууц, үйлдвэр, үйлчилгээ, оффис, аялал жуулчлалын зориулалтын бүх төрлийн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдах, түрээслүүлэх гэж буй талыг богино хугацаанд зорилтот бүлэгтэй холбож өгөх гүүр нь болохоос гадна ш...

Танилцуулага

Манай байгууллага нь үл хөдлөх хөрөнгийн худалдаа, зуучлалын олон улсын жишигт нийцсэн цогц үйлчилгээг байгууллага, хувь хүмүүст түргэн шуурхай, мэргэжлийн түвшинд хүргэж ажилладаг. Бид үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын туршлагатай зөвлөхүүдтэй хамтран ажилладагаас гадна хууль, эрх зүй, эдийн засгийн чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн туршлагатай хамт олноор багаа бүрдүүлэн ажиллаж байна.

"Нобел" Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллага нь орон сууц, үйлдвэр, үйлчилгээ, оффис, аялал жуулчлалын зориулалтын бүх төрлийн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдах, түрээслүүлэх гэж буй талыг богино хугацаанд зорилтот бүлэгтэй холбож өгөх гүүр нь болохоос гадна шаардлагатай тохиолдолд тухайн үл хөдлөхийн түрээслэлт болон борлуулалтийн дараах үйлчилгээ (тохижилт засвар үйлчилгээ, хойшид хэвийн үргэлжлэх үйл ажиллагаа гэх мэт)-г хүртэл мэргэжлийн түвшинд цогцоор нь хариуцаж ажилладаг, энэ төрлийн үйлчилгээг анхлан нэвтрүүлэгч байгууллага юм.

Үйл ажилгаа

Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын нэг цэгийн үйлчилгээ

Үйлчилгээ

-

Оруулсан зар

Үр дүн:0

Холбоо барих

70154444
99134444
88154444
www.noble.mn
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, UB platinium, 606 тоот