ТООЦООЛОЛ
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Урьдчилгаа төлбөр:
Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн хугацаа:
Зээлийн хүү:
Сард төлөх дүн:
Өрхийн орлого:
Тооцоолол дэлгэрэнгүй
Зээлийн нөхцөл харах
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Даатгуулах үнэлгээ:
Даатгалын хугацаа:
Даатгалын хураамж:
Төлөх хураамж:
Даатгалын нөхөн төлбөр:
Даатгалын нөхцөл харах
Besta
Besta
4412
"БЭСТА" ХХК Үйл ажиллагаа: Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлал, менежмент, борлуулалт Байгуулагдсан он: 2009 он...

Танилцуулага

"БЭСТА" ХХК
Үйл ажиллагаа: Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлал, менежмент, борлуулалт
Байгуулагдсан он: 2009 он

Үйл ажилгаа

-

Үйлчилгээ

-

Оруулсан зар

Үр дүн:0

Холбоо барих

77300099
98882211
-
www.besta.mn
Баянгол дүүрэг, 2-р хороо, Сөүлийн гудамж,
Хатанбаатар билдинг, 406-407 тоот
(Төмөр замын удирдах газрын ард, Хаан банкны баруун талд)