Бүртгэлийн дугаар:5058// Бүртгүүлсэн огноо:2019/05/09//
Printprint
Нисэхэд хаус зарна
Төрөл
Зуслангийн АОС хаус
Талбай
240
Газрын хэмжээ (м.кв)
240
Цэвэр ус
Төвийн шугам
Бохир ус
Төвийн шугам
Халаалт
бусад
Цахилгаан
220 вольт
Аймаг хот
Улаанбаатар хот
Сум дүүрэг
Хан уул
Байршил
Нисэх
Нийт үнэ
1 750 000 ₮

Холбоо барих

Утас
99897000
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Урьдчилгаа төлбөр:
Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн хугацаа:
Зээлийн хүү:
Сард төлөх дүн:
Өрхийн орлого:
Тооцоолол дэлгэрэнгүй
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Даатгуулах үнэлгээ:
Даатгалын хугацаа:
Даатгалын хураамж:
Төлөх хураамж:
Даатгалын нөхөн төлбөр:
Тооцоолох
Холбоо барих