Бүртгэлийн дугаар:5054// Бүртгүүлсэн огноо:2019/04/12//
Printprint
Сэлэнгэд обьект зарна
Төрөл
Үйлчилгээтэй АОС хаус
Талбай
625.0
Газрын хэмжээ (м.кв)
2330
Цэвэр ус
Төвийн шугам
Бохир ус
Байхгүй
Халаалт
Төвийн шугам
Цахилгаан
380 вольт
Аймаг хот
Орон нутаг
Сум дүүрэг
Сэлэнгэ
Байршил
Сүхбаатар сумын А зэрэглэлийн 2-р баг
Нийт үнэ
250 000 000 ₮

Холбоо барих

Утас
91114521
НАРИЙВЧИЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ
Нэмэлт тайлбар : Бартер хийж болно
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Урьдчилгаа төлбөр:
Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн хугацаа:
Зээлийн хүү:
Сард төлөх дүн:
Өрхийн орлого:
Тооцоолол дэлгэрэнгүй
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Даатгуулах үнэлгээ:
Даатгалын хугацаа:
Даатгалын хураамж:
Төлөх хураамж:
Даатгалын нөхөн төлбөр:
Тооцоолох
Холбоо барих