Бүртгэлийн дугаар:5053// Бүртгүүлсэн огноо:2019/04/12//
Printprint
газар зарна
Төрөл
Зуслангийн газар
Газрын хэмжээ (м.кв)
30000
Аймаг хот
Улаанбаатар хот
Сум дүүрэг
Сонгино хайрхан
Байршил
найрамдал явах зам дагуу бор толгой
Нийт үнэ
100 000 000 ₮

Холбоо барих

Утас
90898959
НАРИЙВЧИЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ
Нэмэлт тайлбар : найрамдал явах зам дагуу чөлөөт амралтын бүсэд гурван га газар зарна бүх л төрлөөр ашиглах боломжтой
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Урьдчилгаа төлбөр:
Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн хугацаа:
Зээлийн хүү:
Сард төлөх дүн:
Өрхийн орлого:
Тооцоолол дэлгэрэнгүй
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Даатгуулах үнэлгээ:
Даатгалын хугацаа:
Даатгалын хураамж:
Төлөх хураамж:
Даатгалын нөхөн төлбөр:
Тооцоолох
Холбоо барих