Бүртгэлийн дугаар:4482// Бүртгүүлсэн огноо:2019/02/13//
Printprint
өвлийн хүлэмж зарна
Төрөл
Объект
Талбай
3600
Газрын хэмжээ (м.кв)
300000
Аймаг хот
Улаанбаатар хот
Сум дүүрэг
Сонгино хайрхан
Байршил
361-н гарам
Нийт үнэ
1 100 000 000 ₮

Холбоо барих

Утас
94118989
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Урьдчилгаа төлбөр:
Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн хугацаа:
Зээлийн хүү:
Сард төлөх дүн:
Өрхийн орлого:
Тооцоолол дэлгэрэнгүй
Хөрөнгийн төрөл:
Хөрөнгийн үнэ:
Даатгуулах үнэлгээ:
Даатгалын хугацаа:
Даатгалын хураамж:
Төлөх хураамж:
Даатгалын нөхөн төлбөр:
Тооцоолох
Холбоо барих